วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลยะลา ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลยะลา ทุกตำแหน่ง
ประกาศโรงพยาบาลยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย โรงพยาบาลยะลา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 63 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลยะลา ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 63 อัตรา


1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
4. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
5. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
9. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
10. ตำแหน่งพนักงานเปล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 -11 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลยะลา  https://yrhyala.job.thai.com/ เลือกรับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เลือกตำแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ ใบสมัครออนไลน์
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลยะลา 

ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดยะลา ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลยะลา จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการทั่วไป)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
5. ตำแหน้งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน
6. ตำแหน้งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 6 อาคารตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลาโทรศัพท์ 0 7324 4711 - 7 ต่อ 189, 251 ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  โรงพยาบาลยะลา
เปิดสอบ โรงพยาบาลยะลา            
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ โรงพยาบาลยะลา        
สถานที่สอบ โรงพยาบาลยะลา            
ประกาศผลสอบ โรงพยาบาลยะลา          
รายงานตัว  โรงพยาบาลยะลา       

ติดต่อ โรงพยาบาลยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น